Entrades

LES VOCALS A/E ÀTONES

PARAULES POLISÈMIQUES

EL VERB: CONJUGACIÓ, TEMPS I MODE

LES VOCALS O/U EN POSICIÓ ÀTONA